Yuhůův weblog o webu

Toto je stránka s přehledem článků jednoho měsíce.

Fulltext: co je index a co je databáze, přesměrování 28. 9. 2007

Phishing kvůli zpětným odkazům 6. 9. 2007

Postavičky bez očí 4. 9. 2007

Yuhůův weblog píše Yuhů Yuhů. Kontakt. Weblog patří pod Jak psát web.