Yuhůův weblog o webu

Toto je stránka s přehledem článků jednoho měsíce.

Jak trvalé jsou trvalé odkazy 22. 5. 2009

Yuhůův weblog píše Yuhů Yuhů. Kontakt. Weblog patří pod Jak psát web.