Yuhůův weblog o webu

Toto je stránka s přehledem článků jednoho měsíce.

Překlad The Cluetrain Manifesto 30. 12. 2011

Yuhůův weblog píše Yuhů Yuhů. Kontakt. Weblog patří pod Jak psát web.