Yuhůův weblog o webu

v pondělí 24. ledna 2005

Přečtěte si úvahu o směrování vývoje PHP

Jan Dudek na Intervalu v článku Vývoj PHP - cesta správným směrem? píše

Jazyk PHP se podle mě začal ubírat směrem, který mu rozhodně neprospěje. Jeho tvůrci se snažili maximálně vylepšit objektový model jazyka, který nemůže být nikdy tak použitelný jako u Javy nebo C#, protože je silně limitován netypovostí PHP, ale zapomněli přitom na jiné problémy, které by potřebovaly rychlé a úplné řešení. Místo aby posílili PHP tam, kde je skutečně výborně použitelné (malé a střední aplikace s požadavkem na rychlost), marně se snaží konkurovat robustním platformám, které jsou však určeny na úplně jiný typ aplikací než PHP.

trvalý odkaz

Přidat nebo číst komentáře, počet: číslo

Yuhůův weblog píše Dušan Janovský známý jako Yuhů. Kontakt. Weblog patří pod Jak psát web.