Yuhůův weblog o webu

v pondělí 28. února 2005

Nahraďte Vaše svým

Na českých webových stránkách se rozmohl nešvar, který se projevuje nadužíváním zájmena váš. Na základce jsem nikdy v češtině nevynikal, přesto si dnes dovolím trochu mentorování. Mějme příklad textu stránky:

zadejte Vaše přihlašovací jméno

Takové a podobné texty se dají vidět leckde (pohled do Google říká 8380). Já bych to ale napsal takto:

zadejte svoje přihlašovací jméno

Slovo "svůj" používá namísto slova "váš" méně lidí (pohled do Google hlásí 545, případně). Jednak je to škoda a jednak je to špatně.

Odkud tento Váš zlozvyk pramení?

Myslím, že z angličtiny. Když si čtu různé americké obchodní texty nebo nápovědy, tak obdivuji jejich schopnost (či spíše drzost) nastrčit zájmeno "your" do skoro každého větného členu. Domnívám se, že to souvisí s marketingovou poučkou "pište o tom, co je podstatné pro zákazníka, ne pro pisatele". Lidová verze této poučky pak prostě velí o každé our blbosti prohlásit, že to je your blbost.

Zvratná slovesa a zvratná zájmena se ve všech indoevropských jazycích vyvinula před mnoha tisíci lety a přežívají zdárně dodnes, takže na jejich používání není nic špatného. Znám ovšem jeden indoevropský jazyk, ve kterém zvratné tvary téměř zmizely -- je jím angličtina.

Dovolím si jednu prosbu na všechny, kdo něco překládáte nebo sami formulujete:

vaše nebo Vaše

Otázka jiného typu je, zda tam, kde je nutno použít tvar vaše, jej psát s velkým, nebo s malým písmenem. Zde si už nedovolím vydávat doporučení, ale sám se řídím pravidlem, že co můžu, to píšu s malým.

Zápis s velkým písmenem "Vaše" (případně "Tvoje") by měl být vyhrazen pouze pro osobní sdělení, kdy chci vyjádřit úctu. Pokud píšu článek o rybaření, tak je nesmysl psát, že "žížaly by se Vám měly hýbat", protože článek bude určen více než jedné osobě. Stejně tak to chápu na webu -- málokterá stránka je určena pro jednu osobu (samozřejmě kromě textu mailů).

Je zde jedno sporné místo, totiž aplikace, které mají nějakou autentifikaci. Po přihlášení uživatele si mohu být téměř jistý, že informace čte jedna osoba a mohu k ní být dostatečně uctivý. Přesto si myslím, že ani zde nemusím nutně psát velké V, protože pak ty texty vypadají prostě tak nějak patolízalsky. To je ovšem pouze můj názor (Dalibor Behún se na Intervalu kloní spíše k velkým písmenům v oslovení). Chcete-li příklad, tak heslo je věc docela osobní -- zde se dá dlouho uvažovat nad oběma variantami:

Zde je Vaše heslo: asdfasdf
Zde je vaše heslo: asdfasdf

Perla z dotazníku GE Money Bank

Poslali mi osobní dotazník, aby věděli, jestli mám dostatek informací o jejich produktech. Dotazník začíná pokynem a pokračuje první otázkou:

U každé z následujících otázek zakroužkujte, prosím jednu z možností. Děkujeme.
1) Nemám dostatek informací o Vašich produktech
a) ano
b) ne ...

Jde hezký případ, kdy není vhodné použití velkého V, ačkoli se jinak jedná o osobní dopis. V tuto chvíli po mně vlastně autoři dotazníku požadují, abych v odpovědi jakoby vyjadřoval úctu já jim. Tedy pokud se mě nechtěli zeptat, zda mám dostatek informací o svých produktech. To asi ne.

Mírně související: Umějí portály česky?, Michal Chleboun, Lupa

trvalý odkaz

Přidat nebo číst komentáře, počet: číslo

Yuhůův weblog píše Dušan Janovský známý jako Yuhů. Kontakt. Weblog patří pod Jak psát web.