Yuhůův weblog o webu

v pátek 14. května 2004

Každému co jeho jest

Nemá smysl přemýšlet o tom, který blogovací systém je obecně lepší. Je to jako rozhodovat o tom, kterým se má mluvit jazykem.

Zatímco jsem si dával blogovací prázdniny, na české blogové scéně se vynořilo mnoho témat, která stojí za zmínku. Třeba problematika toho, zda používat blogovací nástroje pro on-line nebo pro off-line blogování. Odpověď samozřejmě neexistuje, protože kdo nemá dobré připojení, musí blogovat off-line. Ale třeba i já, když už dobré připojení mám, stále bloguji off-line nástrojem, prostě ze zvyku. Kdo naopak pracuje na více připojených počítačích, přirozeně vyhledává on-line nástroj.

K další úvaze mě přiměl příspěvek Jana Lenča Optimální CMS - online i offline. Zabývá se jakýmsi hypotetickým spojením obou větví off-line i on-line nástrojů a tvrdí, že "data by měla být uložena v databázi". Já vím, že to teď dost vytrhnu z kontextu, ale databáze mi přijde jako zbytečné omezení. Proč to třeba neukládat v souborech?

To, co chci říci, je následující moudro: nemluvte lidem do způsobu, jakým blogují. Já vím, že ta různá doporučení na různých blozích jsou vedena snahou pomoci. Mnohá taková snaha je ale docela maskovaná.

trvalý odkaz

Yuhůův weblog píše Dušan Janovský, janovsky@gmail.com