Yuhůův weblog o webu

v pátek 14. května 2004

Reklama a jak ji psáti

... tekstu nebývá věnováno dosti pozornosti, ba často je obstarávají síly naprosto k tomu nekvalifikované, praktikanti, písaři nebo písařky. Výsledek se ovšem v jeví ubohosti takových výtvorů. Není v nich ducha ani úpravy, nýbrž pouze snaha, popsati tu plochu, když není již žádného vyhnutí.

Citovaný úryvek jsem našel v prvním díle seriálu Působivá reklama a jak ji psáti. Jde o text napsaný ve třicátých letech dvacátého století. Přepsal jej Michal Čížek a můžete si jeho zasílání po dílech objednat na stránkách firmy ovx.cz. (Pokud vám jméno vydavatele nic neříká, tak namátkou připomenu jeho přesmyčky). A co o textu Michal Čížek říká:

Dal jsem to dohromady výběrem toho nejlepšího ze 75 let staré knihy a líbí se mi, že ani v nejmodernějších amerických marketingových příručkách nenacházím nic jiného, než se píše zde. A protože jsem to nenapsal sám, mužů si dovolit o tom tvrdit, že to je opravdu velmi dobrý materiál...

Ze šestého dílu seriálu vybírám:

Lidé nemají dost času, aby četli všechno. Kromě toho všechny lidi všechno nezajímá. Pisatel insertů musí se vynasnažiti ze všech sil, aby veřejnosti předložil věc, která ji jest vhod. Musí upoutati pozornost a zájem čtenářů. Lidé nemají zájmu na tom, aby četli inserty pro ně samé.

Hlavní podmínky, jež způsobují, že inserty jsou čteny:
Slohová i tisková úprava tekstu rozhoduje značnou měrou o tom, zdali insert bude čten. Tekst musí postupovati rychle jako šíp, jeho smysl musí býti jasný, jež v mysli vzbuzuje, musí býti živé. Slova musí býti působivá.
Slova -- vzbuzovatelé představ

Trochu se mi s tím starým slohem při čtení vkrádá do mysli představa dědy, kterého jsem nepoznal. Rudolf Janovský byl reklamní textař a producent. Pracoval pro Baťu a pro Pálu, než ho udavači z KSČ (nyní KSČM) poslali na doživotí do Jáchymova. Třeba se z téhle knížky učil, kdo ví?

trvalý odkaz

Yuhůův weblog píše Dušan Janovský, janovsky@gmail.com