Yuhůův weblog o webu

v neděli 23. května 2004

Google rozeznává prostrkání

Google se při analýze stránek snaží rozpoznat, která slova jsou "prostrkána" mezerami, mezery následně odstraňuje. Eliminuje tak dopad nepříjemné praktiky starých písařek p r o k l á d a t  z v ý r a z n ě n á  s l o v a  m e z e r a m i.

Celý článek Google rozeznává prostrkávání

trvalý odkaz

Yuhůův weblog píše Dušan Janovský, janovsky@gmail.com