Yuhůův weblog o webu

v pátek 1. října 2004

HTML fosílie 4/6 - NOBR

HTML tag NOBR je párová značka, která říká, že se v obsahu nesmí zalomit řádek. Oproti minulým dílům HTML fosílií je tag <nobr> stále relativně známý a užívaný. Příklad:

Celý článek o NOBR.

trvalý odkaz

Yuhůův weblog píše Dušan Janovský, janovsky@gmail.com