Yuhůův weblog o webu

v úterý 12. října 2004

XHTML a HTML

Není důvod považovat XHTML za budoucího nástupce HTML.

HTML je plnohodnotný značkovací jazyk. Má svoje DTD a velmi slušnou podporu v nejrůznějších programech. V jazyce HTML píšou milióny lidí po celém světě. HTML se dá psát strukturovaně, sémanticky a přehledně. HTML sice není XML, ale tím bych se netrápil. Oproti tomu XHTML sice je XML, ale zase co z toho?

Tímto se plně připojuji k názorům Jirky Koska z jeho článku Proč nepoužívám XHTML publikovaném na Intervalu.

Upřímně řečeno nemám v malíčku technické podrobnosti. Já si sice myslím, že vím dost přesně, o čem je řeč a proč se kde může používat jaký mime typ a xml prolog, ale na druhou stranu sem nechci plácat blbosti. Co vím ale jistě, je to, že:

Taky je pravda, že jsem možná už z trochu staré školy (ach, jak rychle se v tomto oboru stárne!) a neměl jsem nikdy potřebu na XHTML masivně přecházet. Možná, že kdybych dneska se stránkami začínal, stanu se jedním z mnoha X-evangelistů, jako jsem kdysi byl evangelistou CSS. Upřímně fandím těm, kdo v nějakém XHTML dnes píšou, ale netroufám si být předskokanem.

Vezměte si esperanto. Když vznikalo, byla to báječná myšlenka. Univerzální jazyk na všechno. Doufající věřili, že se esperanto v budoucnu stane světovým jazykem. Znělo to přesvědčivě a nadějně. Budoucno nastalo a realita je jiná -- všichni nakonec lámaně šprechtíme nedokonalým jazykem zvaným angličtina, smířivše se se všemi jejími idiomy a nepravidelnými slovesy. Ale rozumíme si.

Stejně tak budoucnost podle mého názoru patří HTML, třebas se nyní může zdát nedokonalé. Ale to už se opakuju.

trvalý odkaz

Yuhůův weblog píše Dušan Janovský, janovsky@gmail.com