Yuhůův weblog o webu

v úterý 12. října 2004

Vnitřní směrnice syntaxe HTML

Některé zajímavé myšlenky z XHTML se dají využít v HTML, aniž by bylo nutné kompletně přecházet na XHTML. Důležitější než to, jakým jazykem píšu (zda HTML nebo XHTML), jsou moje vlastní pravidla, která při tvorbě kódu dodržuji. Ještě větší význam to má uvnitř kodérských týmů.

Celý článek o vnitřních pravidlech HTML.

trvalý odkaz

Yuhůův weblog píše Dušan Janovský, janovsky@gmail.com