Yuhůův weblog o webu

2. 3. 2007

O zmatení pojmu kontextová reklama

Někteří lidé (zejména novináři) se domnívají, že kontextová reklama je to samé, co PPC. Ale je to něco jiného. Například Sklik není kontextová reklama a AdWords většinou taky není kontextová reklama (ale může být). Ono je to složité, a tak se nedivím, že se pojmy matou. Někdy mám ale pocit, že se matou i záměrně.

Ne každá PPC reklama je kontextová. Druhou důležitou skupinou PPC reklam jsou reklamy cílené podle dotazu, který zrovna vyhledává uživatel vyhledávače. Takto cílená reklama nemá (ke své škodě) v češtině žádné dostatečně sexy pojmenování. Já jí říkám reklama cílená na uživatelský dotaz, což je zdlouhavé. Někteří jí říkají SEM -- tedy Search Engine Marketing -- což je ovšem přílišné zúžení pojmu marketingu ve vyhledávačích. Navíc ne každá reklama cílená podle vyhledávaného dotazu je PPC (přednostní výpis bývá v Česku placen za období), takže zmatek je dokonán.

trvalý odkaz

Yuhůův weblog píše Yuhů Yuhů. Kontakt. Weblog patří pod Jak psát web.